سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده مهدویت 
محقق و پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات وپاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم  
مدیر گروه و ناظر مقالات و طرحها  
 
 
علمی - 
همکاری 
پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی- دفتر تبلیغات 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی  
عضوشورای علمی گروه تاریخ وسیره ی دانشنامه قرآنی  
 
ادامه دارد 
نظارت مقالات دانش نامه  
تدریس 
حوزه علمیه-دارالشفاء -خوابگاه 3 اتاق 18 
مدرس 
1380/07/01 
 
رسائل 
تدریس 
دارالشفا 
مدرس 
 
 
اصول پایه 6 
تدریس 
دالشفا - حجره- خ 3 
مدرس 
 
 
تفسیرپایه های 8-9-10 
تدریس 
مدرسه ولی عصرزنجان 
مدرس 
 
 
ادبیات -مقدمات 
تدریس 
قم دارالشفا-خوابگاه 3اتاق 18 
مدرس 
 
 
فقه پایه 6-7--8