مشخصات فردی و زندگینامه
نام:امیر علی
نام خانوادگی:حسنلو
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم قرآنی

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

سابقه تحصیلاتی وعلمی

امیر علی حسنلو تحصیلات حوزوی را از مدرسه ولیعصر(عج) شهر زنجان آغاز  و دروس مقدمات را نزد اساتید بزرگ و معروف این شهر نظیر: حجه اسلام والمسلمین اصحابی و حجه اسلام والمسلمین شیخ توکل  بیات ؛ حجه اسلام والمسلمین شیخ ابوالفضل مصطفوی تلمذ کرد؛ وجهت فراگیری متون اصولی و منطق و فقه را در محضر مرحوم آیة الله حاج شیخ بیوک آقاخاتمی (مولف کتاب نمازهای مستحبی ونظامات ...دراسلام و...وامام جمعه فقید زنجان)  و آیة الله شیخ محد تقی خاتمی (مدظله)- ازشاگردان مرحوم آیه الله العظمی خوئی وشهید مدنی - و آیة الله شیخ ابراهیم محمدی اصل (مدظله) از شاگردان آیه الله العظمی بروجردی (ره) تلمذکرد؛ بخشی از اصول فقه ومتن  عرفانی  «رسالة الولایه» اثر علامه طباطبائی - را درتابستان؛در محضر آیة الله صائینی(رحمه الله) از شاگردان بزرگ علامه طباطبائی فرا گرفت ؛در کناردروس  حوزه به تحصیل در در دبیرستان شبانه  ادامه ، بعد از درنگ چند ساله دراین شهر واخذدیپلم وسطح اول حوزه در زنجان، جهت  ادامه تحصیل به شهر مقدس قم هجرت نمود؛ و در مدرسه ی فیضیه ودارالشفاء سکونت کرد ، دروس سطح را در محضر اساتید بزرگ حوزه قم همچون حضرات آیات: احمدی میانجی،(ره) پایانی،(ره) وجدانی فخر(ره)، واعتمادی (مدظله) اشتهاردی (ره) وحسینی بوشهری(مدظله) و... به پایان رسانید؛بعد از اتمام سطح  در دروس خارج آیات عظام: وحید خراسانی(دامت برکاته)، شبیری زنجانی(دامت برکاته)، تبریزی(قدس سره)، بهجت فومنی(قدس سره)مکارم شیرازی(دامت برکاته) سبحانی (دامت برکاته)و تفسیر استاد جوادی آملی(دامت برکاته) شرکت جست؛ دروس فلسفه (بدایه نهایه و اشارات) را در حضوراساتیدی چون جناب استاد فیاضی وموسوی فرا گرفت ؛ همچنین بخشی از اسفار اربعه را درمحضرحضرت آیة الله شیخ یحیی انصاری(سلمه الله وحفظه الله)  تلمذ کرد ؛ علاوه بر دروس فوق در دورشته تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم ؛ تاریخ تمدن اسلامی جامعه المصطفی العالمیه؛ تا سطح کارشناسی ارشد تحصیل ودراین زمینه مقالات وآثاری پدید آورده  است ؛اکنون دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دردانشگاه تربیت مدرس تهران می باشند .