تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1380 
تاریخ 
دانشگاه باقرالعلوم قم 
 
فوق لیسانس 
 
تاریخ تمدن اسلامی 
مرکزجهانی علوم اسلامی 
 
خارج