نقدی برمقاله گفتگوی تمدنها فرصت یا تهدیداز محسن غرویان
46 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه درمطبوعات شماره 66
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی