نقدمقاله «اپوزیسیون وحاکمیت»
43 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه شماره 63ص41
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله «هفت شاخص برای گونه‎شناسی نواندیشی مذهبی» که در سایت ملی مذهبی‎ها توسط آقای رضا علیجانی تدوین شد از وجوه مختلف قابل تأمل و نقد می‎باشد، بخشی از آن که مربوط به تاریخ اسلام می‎باشد ذیلاً مورد نقد و بررسی قرار می‎گیرد. متن مورد نقد «... هم اکنون در بین برخی از افراطی‎های شیعه این بحث وجود دارد که یکی از خلفا به در خانه حضرت فاطمه لگد زد و او آسیب دید و در نتیجه بچه‎اش را سقط کرد و بعد از مدتی نیز فوت کرد. اما در واقعیت تاریخی مشاهده می‎کنیم که بعد از فوت فاطمه، حضرت علی دخترش را به همان خلیفه می‎دهد، چه طور کسی می‎تواند دخترش را به قاتل زنش بدهد؟ همچنین در تاریخ آمده است که حضرت علی اسم بعضی از بچه‎هایش را ابوبکر، عمر، عثمان و... گذاشت یا به خلفا مشورت می‎داد. این شواهد نشان می‎دهد که در آن هنگام هنوز این حساسیت‎ها و خصومت‎های فرقه‎ای کنونی وجود نداشت و سرمشقهای فرقه‎ای ساخته نشده بود.» نقد و بررسی بحث و ارائه نظریه پیرامون هر موضوعی در گرو اشراف علمی نسبت به آن موضوع است وگرنه از نظر خردمندان و خردگرایی این شیوه مذموم و از نظر منطق و استدلال مردود است به نظر می‎رسد نویسنده محترم نسبت به موضوعی که طرح تئوری نمود از اشراف لازم برخوردار نبوده عدم آشنایی نویسنده از تاریخ اسلام سبب شده که وی چنین انگارد که مسئله خانه حضرت زهرا مربوط به عصر حاضر است در حالی که منابع دست اول و متون دینی و تاریخی، علی رغم گذر از جو سانسور شدید و دوره‎های منع حدیث و فضای سیاسی خاص، این حقیقت را گزارش و ثبت نموده‎اند. از این روی آنچه اظهار شده از نظر اسناد و مدارک تاریخی کاملاً بی‎اساس است، چون نه تنها ساخته افراطی‎های شیعه نیست بلکه در منابع اهل سنت بیشتر از منابع اهل سنت مورد توجه بوده است: 1.....