حقیقت بعثت، درس ها و پیام ها
35 بازدید
محل نشر: روزنامه قدس
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/4/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقیقت بعثت، درس ها و پیام ها *امیر علی حسنلو تاریخ شواهد و اسناد محکمی را از جاهلیت اعراب و اعتقاد آنان به خرافات در خود ثبت نموده دارد که قرآن این دوره را جاهلیت می نامد. ابن خلدون نوشته: عرب قبل از اسلام نه علمی داشتند و نه صناعتی و در آن روزگار ملت عرب هیچ چیزی از امر تعلیم و تألیف و معرفت نمی دانستند. از این رو به خاطر عدم علم و معرفت دست به کارهای خرافی و غیرعقلایی می زدند. علاوه بر عربستان جایگاه کشورهای دیگر نیز در حیطه فرهنگی قابل تامل است، به عنوان نمونه، در این دوره ایران شاهد رونق علومی همانند تاریخ، طب و موسیقی و ستاره شناسی و ادبیات و پند و اندرز و شرح حال بزرگان بود، پس از اسلام این علوم به برکت دین اسلام و آموزه های آن محفوظ و رونق گرفت. ایرانیان از اسلام استقبال کرده و رونق بیشتر را سبب گردیدند. در دوره ساسانیان دین «زرتشت» دین رسمی اعلام شد و در ایران آتشکده های فراوانی وجود داشته است. کشور یونان نیز در این زمان در برخی از علوم از پیشرفت خوبی برخوردار بود. هر چند برخی از مراکز فرهنگی این کشور به تعطیلی کشیده شده بودند، برخی از مراکز فرهنگی روم همانند شهر انطاکیه و اسکندریه در این زمان رونق علمی بعثت، یاد آور پایان ادوار طواغیت ومستکبران بزرگ تاریخ و یادآور انقلاب بزرگ فرهنگی ودگرگونی فرهنگی بی مانند تاریخ در تاریک ترین نقطه جهان است. دربعثت پیام مهمی بود که پیام رسان آن به امانت وراستگویی شهره بود ودلی مهربان وسرشار از عشق به انسان وهدایت او داشت که مخاطبان وپیامگیران را شیفته وجذب نرمخویی ونور دل خود نمود. درسهای زیادی ازبعثت برای بشریت است که دراین مجال فرصت واکاوی آن همه نیست ؛آخرین پیامی که از بعثت می توان گرفت، نوید پیروزی نهایی مستضعفین برمستکبرین و سلطه جویان جهان است.؛ «...که بقیة ا... خیر لکم ..».