خدمات علماى شیعه به مذهب تشیع
39 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرآیند پیدایش فرهنگ، بسیار پیچیده و زمان بر است. تغییر و تحول فرهنگى نیز از جمله تحولات اجتماعى مهم و نیازمند زمانى طولانى است که بدون برنامه ریزى دقیق و کوشش مداوم میسّر نخواهد شد. از آن جا که فرهنگ یک پدیده ى بسیار مهم اجتماعى و تأثیرگذار در همبستگى و اقتدار سیاسى، نظامى و اقتصادى است باید توجه ویژه به آن معطوف داشت و بر این اساس، علماى شیعه در راه نشر فرهنگ تشیع در دوره هاى مختلف تاریخى با جدیت تمام کوشیده اند. - علماى شیعه براى پیشبرد اهداف متعالى خود و گسترش فرهنگ اسلامى در طول تاریخ نقش بسیار برجسته اى را ایفا کرده اند و تلاش آنها در این راه فرهنگ اسلام اصیل را که از مکتب اهل بیت مى جوشد بسط و گسترش داده و به احیاى ارزش هاى اسلامى منجر شده است; بنابراین نهضت علمى دانشمندان بزرگ مکتب اهل بیت(علیهم السلام)دو نتیجه ى مهم و گسترده داشته است: 1. حفظ متون و معیارهاى اسلام ناب; 2. گسترش کمى و کیفى فرهنگ اسلام ناب (برگرفته از قرآن و عترت). ابزارهاى مورد استفاده ى علما در یک نگاه کلى سه دسته اند: 1. ابزار علمى نقلى; 2. ابزار علمى عقلى; 3. ابزارهاى عملى، فرهنگى و اجتماعى. روش هاى کاربردى علما براى فرهنگ سازى و تغییر ساختار فرهنگى 1. تشکیل و تأسیس مراکز علمى و مدارس و دانشگاه هاى بزرگ در مناطق مختلف;[1] 2. تأسیس و ایجاد کتاب خانه ها;[2] 3. تأسیس مساجد و مراکز مذهبى و مؤسسات خیریه در مناطق مختلف.[3
آدرس اینترنتی