امام حسن عسکری (ع) پاسدار میراث تشیع
54 بازدید
محل نشر: روزنامه قدس وباشگاه اندیشه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقش اونوع فرهنگبانی وفرهنگسازی امام عسگری در دوره ی خاص امامت خود ؛ که چگونه از شیعه ومیراث امامت پاسداری کرد - الگوگیری از حضرت در بحرانهای اجتماعی جهت صیانت فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی وجنگ نرم - امام با شیوه های خاص حفاظتی وامنیتی به نامه های شیعیان ونمایندگان ووکلای خود پاسخ می گفت ؛ امام علیه السلام دراین برهه حساس تولد فرزند خودرا نیز از اطلاع دشمنان مخفی داشت ازطرفی اعیان وبزرگان شیعه را نیز آگاه از مسائل خاص نمود ؛ وقتی تمامیت اسلام توسط کشیشان مسیحی به مخاطره افتاد امام پا درمیدان گذاشت وخدعه وحیله کشیش را بر همه آشکار ساخت در حالیکه خلیفه در این عویسه وا مانده بود؛
آدرس اینترنتی