حکمت لقب غریب الغربا به امام رضا(ع)
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
. مأمون فردی بود که تظاهر به دوستی اهل بیت می نمود اما سیاستی در پیش گرفت که نمایش حب اهل بیت (ع) نموده ولی در باطن در مهجوریت اهل بیت کوشید. ابتدا امام را از مدینه که وطن محبوبش بود به اجبار به سوی مرو فراخواند و امام ناچار بود که از این دعوت استقبال کند از آن جهت وقتی خواست به سوی مرو حرکت کند اهل بیت علیهم السلام خود را خواند و گفت برای من گریه کنید دیگر مرا نخواهید دید. (محمد بن یعقوب کلینی، کافی، تهران، داراالکتب الاسلامیه، ج۴، ص۱۴۷ و ج۴، ص۵۸۱) وقتی امام از این مسافرت به این شکل سخن گفت روشن می شود که غربت آن حضرت قطعی بوده است. ۲. پس از امام کاظم – علیه السلام- عده ای به نام واقفه که از شیعیان آن حضرت و پدرش بودند به انکار امامت امام رضا علیه السلام می پرداختند و بین شیعه اختلاف افکندند و امام از این قضیه بسیار غمناک و اندوهگین شد، و آنان به رهبری علی بن حمزه بطائنی شیعه را در این دوره به سختی پراکنده ساخت و دل امام را به سختی رنجاند و از این جهت امام در حقش نفرین کرد. (محمد بن یعقوب کلینی، کافی، تهران، داراالکتب الاسلامیه، ج۴، ص۱۴۷ و ج۴، ص۵۸۱)