اصول پوشش درسیره وسبک زندگی رضوی (ع)
40 بازدید
محل نشر: مجموعه وقلات همایش علمی پژوهشی امام رضا 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گفتار نخست :کلیات 1- اهمیت و ضرورت پوشش در زندگی انسان لباس پوشیدن شأنی از شئون انسان است که تقریباً به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی امروزین زمین گسترش دارد. این پدیده با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و می توان آن را از ابعاد متفاوت از قبیل روان شناسی، اخلاق، اقتصاد، جامعه شناسی، مذهب، قانون، تاریخ و جغرافیا مورد مطالعه قرار داد. از مجموع تحقیقات و پژوهش های به عمل آمده، مسلم شده که لباس دست کم پاسخگوی سه نیاز آدمی است: 1ـ حفاظ از سرما و گرما و پدیده های جوی (برف و باران و...). 2ـ برای حفظ آبرو، عفت و یا متمایز نمودن انسان با حیوانات و... 3ـ وسیله ای برای آراستگی و زیبایی و وقار، لباس در بسیاری از جهات به مسکن شبیه است و در حقیقت خانه اول انسان است که او را در بر دارد. منشاء اصلی آن مثل خوراک که برای حفظ جان و سلامتی ضروری بوده محفوظ ماندن و عفیف ماندن و زیبا بودن است، همواره نیاز به لباس به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و با فرهنگ نیز ارتباط دارد. به همان میزان که لباس تابعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، و اقلیمی است، تابعی از ارزش های فرهنگی و منعکس کننده عمق و محتوی فرهنگ جوامع نیز می تواند باشد. نوع پوشش و توجه به بهداشت و کیفیت آن از نمادهای مدنیت و تمدن در زندگی انسان است. هر آیین و فرهنگی به امر بهداشت، پوشش و پاکیزگی اهتمام داشته باشد، نماد کمال و ترقی آن آیین است. امروزه پوشش و لباس یک شعار و نماد مهم فرهنگی است که می توان به وسیله پایبندی به آداب و سنن آئینی و مذهبی از آن در حفظ هویت فرهنگی و استقلال بهره جست، و در مقابل تهاجم فرهنگی بیگانه که با ظاهری فریبنده به تحریک قوای غریزی و منحرف نمودن هنجارهای اخلاقی پرداخته، ایستاد و با تمسک به فرهنگ و اصول و قواعد اسلامی در پوشش که برگرفته از سیره نبوی و معصومان دیگر است از هویت فرهنگی دفاع کرد.