چرا حضرت علی اکبر (ع) شبیه ترین خلق به پیامبر (ص) بود؟
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فته می شود زمانی که زنان حرم، حضرت علی اکبر (ع) را احاطه کرده و دل از ایشان برای رفتن به میدان نبرد در روز عاشورا نمی کندند، امام حسین (ع) فرمودند، او را رها کنید او در ذات الهی غرق شده است، منظور امام حسین (ع) از بیان این مطلب چه بوده است؟ همانطور که بیان شد با توجه به آنکه حضرت علی اکبر (ع) شباهتی خاص به پیامبر (ص) داشتند آیات قرآنی درباره رسول خدا (ص) برای ایشان نیز صدق می کند، و جمله کوتاه امام حسین (ع) مبنی بر این شباهت کمبود منابع تاریخی درباره حضرت علی اکبر (ع) را جبران می کند. آن حضرت (ع) از چنان جایگاهی برخوردار بودند که نزدیک به مقام عصمت قرار داشتند و آن شباهت به کامل ترین اسوه بشریت منجر به بیان چنین جمله ای از سوی امام حسین (ع) در روز عاشورا شده است. چراکه پیامبر (ص) فنای در ذات الهی بودند که این درباره حضرت علی اکبر (ع) نیز صدق می کند، وجود ایشان از چنان حبی به خداوند لبریز بودند که در وصال به معشوق درنگ نکردند برای آن حضرت (ع) در راه حمایت از دین دیگر جان معنایی نداشت. آنچنان بود که به میدان رفتند و بنابر مقاتل هیچ کس همچون حضرت علی اکبر (ع) به شهادت نرسید و بدنش قطعخ قطعه نشد چراکه ایشان جسم و روحشان فنای در ذات الهی بود. امروز نیز جوانان اگر بخواهند به آن حضرت به ویژه در امر ولایت پذیری تاسی کنند باید دنیا را و مافیه را کوچک شمرده و راه حق و ولایت را برگزینند و اینچنین ایثارگری کنند.