راه بردهای امام رضا علیه السلام والصلوات
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/06/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دوره عباسیان بیان مسائل علمی و عقلی و فلسفی و کلامی پر رونق و گرایش عمومی در جامعه به عقلگرایی بیشتر بود، معتزله در این بستر اجتماعی شکل گرفت و مورد حمایت خلیفه عباسی واقع شد، این گرایشات جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد تا مردم نیز به این علم سو گرایش داشته باشند. امام رضا(ع) در این دوره را از جهات تعقل و عقلانیت اصول و آموزه‌های دینی را تقویت کرد و در قبال اندیشه‌های منحرف و تفسیرهای ناروا و پاسخ‌های نادرست در دفاع از دین در قبال شبهات گسترده که بخشی از آن‌ها حاصل ترجمه و فرآیند ترجمه افکار فلسفی و برداشت‌های نادرست از آن‌ها بود پرداخت. برخی از شبهات نیر حاصل نگاه خشک و متعصبانه به دین از سوی اهل حدیث و مکاتب انحرافی فرقه‌های مختلف بود، همان چیزی که اکنون جهان اسلام گرفتار آن شده و خونین گردیده، افکار انحرافی سلفی‌گری که به سلاح‌های آتشین مسلح شده است، این اندیشه‌ها در آن زمان نیز بود، اما زمینه به گونه‌ای نبود که به کشتارهای وسیعی امروزی بینجامد، بلکه محوریت در این دوره با مجادلات علمی و تولید علم و گفت‌وگو حل می‌شد و امام رضا(ع) در این دوره نقش برجسته در حل منازعات علمی دارد که برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی راهبرد حل بحران‌های فکری بود، نه مانند امروز که با دخالت استعمارگران اندیشه‌ها ی منحرف فکری و سلفی مجهز به پیشرفته‌ترین تسلیحات به کارزار و درگیری داخلی مبدل شده و خون‌های بسیاری از انسان‌های بیگناه ریخته می‌شود، مسلح شدن اندیشه‌ها جلوه‌گری آنان به نام اسلام یک شبهه بزرگی است که برای بدنام کردن اسلام ایجاد شده است. در زمان حضور ائمه به ویژه امام رضا (ع) این شبهات پاسخ گرفت و وجود ائمه مانع از این بود که به فجایع بزرگ تاریخی منجر شود، حاکمیت یک پارچه در جهان اسلام نیز مانع بروز چنین فجایعی بود، - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930616000850#sthash.RuoTJtVb.dpuf