تغذیه وبهداشت درسیره رضوی
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به بهداشت واصول تغذیه درسیره رضوی است که ابتدا به صورت مقاله در همایش امام رضا ارائه گردید وهم اکنون به صورت کتابی آماده چاپ گردیده وجهت ارائه به آستان قدس صفحه آرایی شده است .