پاسخ به پرسشهای تاریخی
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 10
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مجموعه حاصل 14 سال پژوهش وپاسخ به سئوالاتی است در زمینه تاریخ اسلام وتاریخ پیامبر واهل بیت وتاریخ ایران وانقلاب اسلامی ومشروطه که این پاسخها جمع آوری ودرمجموعه ده جلدی صفحه آرایی وآماده چاپ است - علات اقدام به چاپ این بود که این پاسخها درمعرض بود وبرخی از همین پاسخها کتابهایی ساخته اند وبه نام خود چاپ نمودند ازاینرو جمع آوری این پاسخها ضرورت یافت تا ارائه گردد ان شاء الله