برتری حضرت معصومه نسبت به سایر امامزادگان
42 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری شبستان
تعداد شرکت کننده : 0

شاید سر برتری شخصیت والای فاطمه معصومه (س) بر دیگر فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) در همین نکته نهفته است که فاطمه معصومه (س) مانند برادرش از هر دو طرف پاکیزه‌ترین خصال و ویژگی‌ها را به ارث برد

خبرگزاری شبستان: در میان امام زادگان ایران و شهرقم و فرزندان حضرت امام موسی (ع) که نورافشانی می‌کنند، ماه تابانی که همه آن‌ها را تحت‌الشعاع انوار درخشان خود قرار داده، تربت پاک شفیعه محشر، کریمه اهل بیت پیامبر (ص) دخت گرامی موسی بن جعفر، حضرت معصومه (س) است.

برتری فاطمه معصومه (س)بر فرزندان امام کاظم (ع) 

حضرت فاطمه معصومه(س) از جهت شخصیت فردی و کمالات روحی در بین فرزندان موسی بن جعفر(ع) بعد از برادرش، علی بن موسی الرضا (ع) در والا‌ترین رتبه‌ قرار دارد. این در حالی است که شیخ مفید و دیگران فرزندان دختر امام کاظم (ع) را حداقل هجده تن دانسته اند و فاطمه در بین این همه بانوی مکرمه سرآمد بوده است. شیخ عباس قمی درباره دختران موسی بن جعفر(ع) می‌نویسد: «برحسب آنچه به ما رسیده، افضل آن‌ها سیده جلیله معظمه، فاطمه بنت امام موسی (ع) معروف به حضرت معصومه است». اما شیخ محمد تقی تستری در «قاموسی الرجال» فضیلت وی را نه تنها در بین دختران،‌ بلکه پسران حضرت غیر از امام رضا(ع) بی‌نظیر می‌داند و می‌نویسد: «در میان فرزندان امام کاظم (ع) با آن همه کثرتشان، بعد از امام رضا (ع) کسی هم‌شأن حضرت معصومه(س)نیست.»