حجت‌الاسلام حسنلو در گفت‌وگوی مشروح با فارس-2
40 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : خبرگزاری فارس
محل مصاحبه : منزل
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت خبرگزاری وسایتها ی دیگر
تعداد شرکت کننده : 0